ประวัติ/ความเป็นมา
  เจตนารมณ์
  ประเภทรางวัล
  เกณฑ์การพิจราณารางวัล
  ขั้นตอนการสมัครขอรับรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัล
  คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล
  เกณฑ์รางวัล PMQA พ.ศ. 2558
  คู่มือการสมัครรางวัล
  Best Practices
  เอกสารประกอบการประชุม
  สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  พิธีมอบรางวัล 2558
  พิธีมอบรางวัล 2557
  พิธีมอบรางวัล 2556
  พิธีมอบรางวัล 2555
เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
  ลืมรหัสผ่าน | สมัครขอรับรางวัล

ปฏิทินการรับสมัครรางวัล PMQA ปี พ.ศ. 2559
หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับรางวัล  |  สมัครขอรับรางวัล  |   ผลการพิจารณารางวัล  |   ศูนย์ความรู้   |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อสอบถาม