เทคนิคการเขียนบทความที่เรียกว่า “4Ps”

แชร์หน้านี้

เทคนิคการเขียนบทความที่เรียกว่า “4P” (The 4 Ps Approach to Persuasion) 

เทคนิคการเขียนบทความที่เรียกว่า “4P” (ประกอบด้วย P-Promise P-Picture, P-Proof และ P-Push (กลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วย

1)     P-Promise คือ สัญญาว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์อะไร หลังจากอ่านเนื้อหาจบ จะให้คุณค่าอะไรแก่ผู้อ่าน

2)     P-Picture ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพ ด้วยการอธิบายเชิงลึก การยกตัวอย่าง

3)     P-Proof แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขียนนั้นมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลทางสถิติ และผลสำรวจ

4)     P-Push กระตุ้นให้ผู้อ่านทำอะไรบางอย่างหลังจากที่ได้อ่าน


ในการตอบคำถามเพื่อสมัครรับรางวัล UNPSA สามารถนำ 4P มาประยุกต์ใช้ได้ อาทิ การเขียนให้เห็นภาพ การนำสถิติมาใช้ในการตอบคำถาม ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและข้อมูลในการตอบคำถามได้  


ที่มา: Brian Clark (2008). The Four “P” Approach: A Persuasive Writing Structure That Works  Retrieved August 11, 2019, from: https://www.copyblogger.com/4ps/.