งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

แชร์หน้านี้

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2561
“ภาครัฐ เพื่อประชาชน”
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนล์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี

09.30–10.30 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

10.30–10.35 น. ชมวีดิทัศน์ 15 ปีการพัฒนาระบบราชการไทย

10.35–10.55 น. บรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ

10.55 - 11.15 น. บรรยาย หัวข้อ มั่นใจ ปลอดภัย กับธุรกรรมภาครัฐ
11.15 - 11.35 น. บรรยาย หัวข้อ จะเกิดอะไร? เมื่อนวัตกรรม เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ

11.35 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 14.15 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
และชมนิทรรศการ

14.15 - 14.20 น. ชมวีดิทัศน์  "รางวัลเลิศรัฐ"

14.20 – 14.25 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน

14.25 – 14.45 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มอบนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาระบบราชการและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.45 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2561 โดย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายรูปร่วมกันเอกสารดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ

หมายเหตุ
             1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
             2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ (โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 6 กันยายน 2561)
                  1.  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ https://www.gg.gg/OpdcAward61
                 
                  2.  ได้รับ QR Code ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน
                 
                3.  นำ QR Code ที่ได้รับมาสแกนที่ตู้คีออส (Kiosk) หน้างาน เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงาน

            3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ก.พ.ร.
                - การรับรางวัลฯ โทร 02-356-9999 ต่อ 8962 , 8969 , 8847
                - การลงทะเบียนออนไลน์ โทร 02-356-9999 ต่อ 8877 , 8890 , 8846 , 8950