ปี พ.ศ. 2554

แชร์หน้านี้


ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่วนราชการระดับกรม

 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
 • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
 • โปรแกรม FL และ Certify FL
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (กรม)
 • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน  ส่วนราชการระดับจังหวัด
 • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน  
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
 • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
 • เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 • โปรแกรม FL และ Certify FL
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (จังหวัด)
 • สถาบันอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับ PMQA

  ทำเนียบที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ ปี 2554 

  จังหวัดที่มีผลการดำเนินการในแต่ละหมวดโดดเด่น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  แบบสอบถาม

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2553 14:28:05 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:26:33