ปี พ.ศ. 2550

แชร์หน้านี้

  •  กำหนดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  •  เอกสารประกอบการบรรยาย"การอบรมหลักสูตรคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)" 
  •  คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  •  คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)  
     
  •  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2550
  •  สื่อประกอบการอบรมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550
  •  "เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา The Baldrige Award Roadmap to Performance Excellence" โดย Dr. Luis Maria R. Calingo วันที่ 16 ต.ค. 2550

  • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:48:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:48:01