ปี พ.ศ. 2556

แชร์หน้านี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอแสดงความยินดีแลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและจังหวัดที่ได้รับการพิจราณาคัด เลือกให้ได้รับ "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี 2555 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • รายละเอียดงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2555
  • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556
  •  


    เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2556 09:30:47 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:25:17