ปี พ.ศ. 2555

แชร์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • แบบฟอร์มการรับสมัคร
 • เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • ประเด็นคำถาม - คำตอบจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 
 • ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • หนังสือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) ประจำปี พ.ศ. 2555
 • วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

  - วิดีโอ 1 [.wmv]
  - วิดีโอ 1 [.zip]

 • - วิดีโอ 2 [.wmv]
  - วิดีโอ 2 [.zip]

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2554 13:58:56 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:26:20