ปี พ.ศ. 2554

แชร์หน้านี้

 • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2553
 • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practice 2553
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำ ปี พ.ศ. 2554 
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 
 • กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัล รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 • กำหนดการ
 • สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2554
 • คู่มือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practies) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2554
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 16:24:22 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:26:44