ปี พ.ศ. 2552

แชร์หน้านี้

   ผลการปฎิบัติงานสำหรับกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 2552   

   รวมภาพพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   นายกรัฐมนตรีย้ำหน้าตาของระบบราชการคือการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552    

   กำหนดการ การมอบรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   คำกล่าวรายงานของดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.ในพิธีมอบรางวัล "คุณภาพการให้บริการประชาชนและรามาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน" วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

   รางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 

   ประชาสัมพันธ์ 4 งานภาครัฐที่เปิดให้บริการภายในงานมอบรางวัลฯ 

   แผนที่หอประชุมกองทัพเรือ 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 ธันวาคม 2552 10:38:20 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:27:46