ปี พ.ศ. 2561

แชร์หน้านี้

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561  [Ebook]  [Pdf] 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

1. เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561)

2. การสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 มกราคม 2561 สมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

3. เอกสารเผยแพร่

4. วีดิทัศน์

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 ธันวาคม 2560 07:16:43 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 2561 11:22:26