ปี พ.ศ. 2558

แชร์หน้านี้

Best Practices รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2558
 

เอกสารประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2558  [DOWNLOAD]

  • ส่วนราชการ

  • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558 14:09:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:07:19