ปี พ.ศ. 2557

แชร์หน้านี้

เอกสารประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 (วันที่ 18 มิถุนายน 2557)

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2557

  • ส่วนราชการ (เอกสารประกอบใบสมัครสามารถจัดส่งเป็นไฟล์บันทึกลง CD แนบมาพร้อมใบสมัคร)
  • จังหวัด (เอกสารประกอบใบสมัครสามารถจัดส่งเป็นไฟล์บันทึกลง CD แนบมาพร้อมใบสมัคร)
  •  


    เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 21:43:28 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:04:18