ปี พ.ศ. 2553

แชร์หน้านี้

 • ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices)
   
 • แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
   
 • เชิญชวนเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553
   
 • แบบฟอร์มใบสมัคร การเสนอผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553 
 •  
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
   
 • การชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553

 • สรุปการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
   

 • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 14:07:21 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 14:07:21