รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการบริการเนื้อเทียมตกแต่งบาดแผลสมมุติ เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมแพทย์ทหารบก

    นวัตกรรมการบริการเนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติ เพื่อฝึกการปฐมพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 

เป็นการพัฒนาเนื้อเทียมที่ใช้ในการตกแต่งบาดแผลตัวอย่าง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแพทย์ทหาร ทำให้ได้

เรียนรู้การรักษา การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากบาดแผลมีความเสมือนจริง อีกทั้งยังมีราคา

ถูกกว่าเนื้อเทียมจากต่างประเทศถึง 10 เท่า ปัจจุบันขยายผลให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก

กองทัพบกได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้อีกด้วย
LINK ที่เกี่ยวข้อง :