รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ระบบถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคทั่วจีโนมประเทศไทย
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์LINK ที่เกี่ยวข้อง :