รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมงานบริการเกี่ยวกับการจัดทำและติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนLINK ที่เกี่ยวข้อง :