รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมขวดเป่าบริหารปอด
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17LINK ที่เกี่ยวข้อง :