รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : มาตรวัดความเตี้ยเด็กไทย
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญLINK ที่เกี่ยวข้อง :