รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ชุดตรวจสองแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn-Aqua8 Test)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8LINK ที่เกี่ยวข้อง :