รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ฝันที่เป็นจริงของคนไทย
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติLINK ที่เกี่ยวข้อง :