รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมแผ่นปิดแผลผสมสารสกัดสมุนไพรชนิดไม่ติดแผลเพื่อการรักษาบาดแผลแนวใหม่ (SIHERB)
ประเภท :
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลLINK ที่เกี่ยวข้อง :