รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมที่ดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมที่ดินLINK ที่เกี่ยวข้อง :