รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและ โรคทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัดลพบุรีและผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ประเภท :
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดลLINK ที่เกี่ยวข้อง :