รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ประเภท :
หน่วยงาน :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหารLINK ที่เกี่ยวข้อง :