รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ
ประเภท :
หน่วยงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์LINK ที่เกี่ยวข้อง :