รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : Smart Referral Connection
ประเภท :
หน่วยงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลศรีสะเกษLINK ที่เกี่ยวข้อง :