รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมแห่งศวรรษด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินของประเทศไทย : Conburi TEA Unit
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลชลบุรีLINK ที่เกี่ยวข้อง :