รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเครื่อง Black Light Blue ในการแยกวินิจฉัยโรคเกลื้อน โรคกลากที่หนังศรีษะและโรค Erythrasme
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังLINK ที่เกี่ยวข้อง :