รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : I-Inspection Vehicle Mukdahan for Prevent Accidents
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารLINK ที่เกี่ยวข้อง :